spark plugs MC Mustang Belgium

spark plugs

info

Algemene bougievoorwaarden

normaal

normaal

Bruin tot grijsbruine kleur en licht elektrode slijtage. Juiste warmtebereik voor motor en bedrijfsomstandigheden. Advies: Bij nieuwe bougies geïnstalleerd, vervang door pluggen van hetzelfde warmtebereik.

versleten

normaal

Afgeronde elektroden met een kleine hoeveelheid deposito´s op het vuren einde. Normale kleur. Oorzaken moeilijk starten in vochtig of koud weer en een laag brandstofverbruik. Aanbeveling: stekkers hebben te lang in de motor gelaten. Vervang door nieuwe pluggen van de hetzelfde warmtebereik. Volg de aanbevolen onderhoudsschema.

koolstof storingen

normaal

Droge roetdeeltjes duiden op een rijk mengsel of een zwakke ontsteking. Veroorzaakt overslaan, moeilijk starten en aarzeling. Aanbeveling: zorg ervoor dat de stekker heeft het juiste warmtebereik. Controleer op een verstopt luchtfilter of probleem in het brandstofsysteem of motormanagementsysteem. Ook controleer op problemen met het ontstekingssysteem.

as storingen

normaal

Lichtbruine afzettingen ingelegd aan de zijkant of in het midden elektroden of beide. Afgeleid van olie en / of brandstofadditieven. Buitensporig hoeveelheden kunnen de vonk maskeren, het veroorzaken van mislukking en aarzeling tijdens acceleratie. Aanbeveling: indien overdreven deposito´s hopen zich op over een korte periode tijd of lage kilometerstand, installeer nieuw klepgeleiderafdichtingen om lekkage te voorkomen olie in de verbranding kamers. Probeer ook van benzine te wisselen merken.

olie storingen

normaal

Olieachtige coating veroorzaakt door slechte oliecontrole. Er lekt olie voorbij versleten klepgeleiders of zuiger ringen in de verbrandingskamer. Veroorzaakt moeilijk starten, overslaan en aarzeling. Aanbeveling: corrigeer de mechanische staat met noodzakelijk reparaties en installeer nieuwe pluggen.

brug afstand

normaal

Verbrandingsafzettingen blijven tussen de elektroden. Zware afzettingen hopen zich op en overbrug de elektrodeafstand. De stekker houdt op met vuren, resulterend in een dood cilinder. Aanbeveling: zoek de defecte plug en verwijder de afzettingen tussen de elektroden.

te heet

normaal

Blaren, witte isolator, geërodeerde elektrode en afwezigheid van aanbetalingen. Resulteert in verkorte pluglevensduur. Aanbeveling: controleer op de juiste plug warmtebereik, overadvanced ontstekingstijdstip, magere brandstof mengsel, inlaatspruitstuk vacuüm lekken, vastzittende kleppen en onvoldoende motorkoeling.

voorontsteking

normaal

Gesmolten elektroden. Isolatoren zijn wit, maar kunnen dat wel zijn vuil door overslaan of vliegen vuil in de verbrandingskamer. Kan leiden tot motorschade. Aanbeveling: controleer op de juiste plug warmtebereik, overadvanced ontstekingstijdstip, magere brandstof mengsel, onvoldoende motorkoeling en gebrek aan smering.

hoge snelheid beglazen

normaal

Isolator heeft geelachtig, geglazuurd uiterlijk. Duidt op die verbrandingskamer temperatuur zijn plotseling gestegen tijdens harde acceleratie. Normale stortingen. smelten om een geleidende coating te vormen. Veroorzaakt overslaan bij hoge snelheden. Aanbeveling: installeer nieuw stekkers. Overweeg om een ??koudere plug te gebruiken als rijgewoonten dit rechtvaardigen.

ontsteking

normaal

Isolatoren kunnen zijn gebarsten of afgestoken. Onjuiste kloof zettingstechnieken kunnen ook het gevolg zijn in een gebroken isolatorpunt. Kan leiden zuiger schade. Aanbeveling: zorg ervoor dat de brandstof antiklopwaarden voldoen aan de motor vereisten. Wees voorzichtig bij het instellen de gaten op nieuwe stekkers. Vermijd sjouwen met de motor.

mechanische schade

normaal

Kan worden veroorzaakt door een vreemd voorwerp in de verbranding kamer of de zuiger slaat een onjuist bereik (te lange) stekker. Veroorzaakt een dode cilinder en kan resulteren in zuigerbeschadiging. Aanbeveling: repareer de mechanische schade. Verwijder de vreemd voorwerp van de motor en / of installeer het juiste bereik plug.