#TSKnet/Frontend

Algemene voorwaarden

Welkom bij TSKnet/Mc-Mustang!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van dit platform TSKnet/Mc-Mustang

Door dit platform te gebruiken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert en naleeft
Blijf dit platform TSKnet/Mc-Mustang niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten:
"Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op dit platform en voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van het Bedrijf

Voorwaarden

"Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf
Met ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ wordt zowel naar de Klant als naar onszelf verwezen
Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van België
Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzingen naar hetzelfde

Cookies

TSKnet/Mc-Mustang maakt gebruik van cookies.
DoorTSKnet/Mc-Mustang te openen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van TSKnet/Mc-Mustang.

De meeste interactieve platforms gebruiken cookies zodat we bij elk bezoek de gebruikersgegevens kunnen ophalen
Cookies worden door onze platformen gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze platform te bezoeken
Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezittenTSKnet/Mc-Mustang en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op TSKnet/Mc-Mustang
Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden
U kunt hiertoe toegang krijgen viaTSKnet/Mc-Mustang voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd

Je mag het volgende niet doen:

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan

Delen van dit platform bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van het platform meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen
Uw TSKnet/Mc-Mustang filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op het platform verschijnen
Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen vanTSKnet/Mc-Mustang, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen
Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Uw TSKnet/Mc-Mustang niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de reacties op deze platforms

Uw TSKnet/Mc-Mustang behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en reacties te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene voorwaarden veroorzaken

U garandeert en verklaart dat:

U verleent hierbijTSKnet/Mc-Mustang een niet exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze platform linken:

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere platform-informatie, zolang de link:

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat:

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link:

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een link naar onze platform, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Uw TSKnet/Mc-Mustang. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze platform wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze platform maken:

Er is geen gebruik van het logo of ander artwork vanTSKnet/Mc-Mustang toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze platform wijzigen

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw platform verschijnt
U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw platform worden ingediend
Op geen enkele platform mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze platform te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze platform te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze platform te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen

Verwijdering van links van onze platform

Als u een link op onze platform aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen.
We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren

Wij garanderen niet dat de informatie op deze platform correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet noch beloven wij ervoor te zorgen dat het platform beschikbaar blijft of dat het materiaal op het platform actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze platform en het gebruik van deze platform uit. Niets in deze disclaimer zal:

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden uiteengezet:

Zolang het platform en de informatie en diensten op het platform worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook